Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam
móc treo
Hình ảnh nhà trường 13 photos | 961 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Ảnh văn nghệ

Ảnh cô nuôi dưỡng

Ảnh thi chấm hồ sơ

Ảnh lễ khai giảng

Ảnh lễ khai giảng

Ảnh lễ khai giảng

Ảnh lễ khai giảng
Hình ảnh của Bé 9 photos | 730 view

jpg

jpg

ảnh bé khám phá khoa học

Hình ảnh văn nghệ của cháu

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
Hình ảnh giáo viên 2 photos | 325 view

jpg

jpg
Ảnh thi đồ dùng đồ chơi 16 photos | 993 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
Ảnh lễ khai giảng 0 photos | 219 view
no image
Ảnh trung thu 4 photos | 186 view

Văn nghệ Trung thu

Văn nghệ Trung thu

Phá cỗ trung thu

Phá cỗ trung thu
no image
Ảnh hội nghị 7 photos | 379 view

jpg

jpg

Hội nghị 2016-2017

Đ/c Võ Nhân Nông - CT UBND xã phát biểu chỉ đạo

Đ/c Nguyễn Thị Hoa Thắm - HT nhà trường đọc báo cáo

Đ/c Hoàng Thị Thu Hà - CV phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo

Đ/c Trần Thị Hiền - CT.CĐ trường đọc báo cáo
no image