Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo
Hình ảnh nhà trường 13 photos | 770 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Ảnh văn nghệ

Ảnh cô nuôi dưỡng

Ảnh thi chấm hồ sơ

Ảnh lễ khai giảng

Ảnh lễ khai giảng

Ảnh lễ khai giảng

Ảnh lễ khai giảng
Hình ảnh của Bé 9 photos | 564 view

jpg

jpg

ảnh bé khám phá khoa học

Hình ảnh văn nghệ của cháu

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
Hình ảnh giáo viên 0 photos | 272 view
no image
Ảnh thi đồ dùng đồ chơi 16 photos | 786 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
no image
Ảnh lễ khai giảng 0 photos | 162 view
no image
Ảnh trung thu 4 photos | 133 view

Văn nghệ Trung thu

Văn nghệ Trung thu

Phá cỗ trung thu

Phá cỗ trung thu
no image
Ảnh hội nghị 7 photos | 221 view

jpg

jpg

Hội nghị 2016-2017

Đ/c Võ Nhân Nông - CT UBND xã phát biểu chỉ đạo

Đ/c Nguyễn Thị Hoa Thắm - HT nhà trường đọc báo cáo

Đ/c Hoàng Thị Thu Hà - CV phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo

Đ/c Trần Thị Hiền - CT.CĐ trường đọc báo cáo
no image